Bottler: R.E. 5193 - SS

Address

Denominación: Sidras Astarbe.
Solicitante/Titular: Por transferéncia Num. 2013.03468 De F. Resol. 14/03/2014.
Sidreria Astarbe.
Astarbe Galparsoro, Kizkitza
Domicilio: Toxoritokieta Bidea, 13
Localidad: Astigarraga
Provincia/Cod. Postal: 20115 (Gipuzkoa)
Telef. 94 355 15 27
Fax. 94 399 73 20

astarbe@astarbesagardotegia.com
www.astarbesagardotegia.com

Social address

Titular: ASTARBE GALPARSORO, KIZKITZA
Denominación: SIDRAS ASTARBE
Tipo Distintivo: Denominativo
Situación: EN VIGOR: PUBL. CONCESION DE RENOVACION
Fecha de situación: 08/11/2013
Clasificación de Niza: 33
Clasificación de Viena: NO APLICABLE CLASIFICACIÓN DE VIENA
Expediente: M 1785918


If you have more information about this cava or marquista, you can send it to documentacio@xapes.net