Embotellador: R.E. 5231 - B

Any fundació: 1977

Adreça

CAVES LA XARMADA S.C.C.L.
Hisenda Casa Llivi s/n
08796 Pacs del Penedès - (Barcelona)
Tel. 649 10 26 43 - 938 171 237

Com a marca "La Xarmada" extinta a partir del 17-08-2021.
laxarmada@laxarmada.com
http://www.laxarmada.com

Adreça social

Expediente: M 2409928 - LX LA XARMADA S.C.C.L.
Denominativo con gráfico: 33
Titular: LA XARMADA, S.C.C.L.
Denominación: LX LA XARMADA S.C.C.L.
Tipo: MIXTO
Situación: EN VIGOR: PUBL. CONCESION DE RENOVACION
F. situación: 2011-08-17
Cl. Niza: 33
Cl. Viena: 27.05.01 - 27.05.22
Descripción clasificación de Viena: 27.05.01 - LETRAS CON GRAFISMO ESPECIAL

Notes

Titular: LA XARMADA, S.C.C.L.
Denominación: RAMADOR
Tipo Distintivo: Denominativo con caracteres estándar
Situación: EN VIGOR: PUBLICACION CONCESION
Fecha de situación: 15-02-2013
Clasificación de Niza: 33
Clasificación de Viena: NO APLICABLE
Expediente: M 3048616

Altres

Marques que comercialitza:
La Xarmada
Ramador
Heretat de Santgenís
Jaume Monera
Roc de la Faixa
Vinet
P. Vilardebó
Vins
Licors


Si teniu més informació sobre aquesta cava o marquista, la podeu enviar a documentacio@xapes.net