Part de la informació pot no ser està en el teu idioma.
Lloc: Restaurant duplex
Adreça: Restaurant duplex ronda ferran puig 39 baixos
Ubicació: girona
Data: 26 Maig 2019
Horari: Des de 09:00 a 13:00
Descripció:
Es posará a la venta dues ampollas de la Cava Markel estampades més 6 pirules de Girona per 16€. També es posará a la venta una Pirula de Plata amb la O de Girona per 6€.

Per més informacció trucar a Josep Morente. tlf 696023224Iaurá servei de cafeteria tot el dia.

Gracies per la vostra assistencia.
Més informació:

Informació aportada per l'usuari:

Xapes.net no es fa responsable d'aquesta informació , ni del seu compliment.

5 usuaris han confirmat la seva assistencia.