Des de: 11 Febrer 2017
Última sessió: 4 hores
Última activitat: 4 hores
Valoració: 49
Aportacions: 0
Temps aproximat: Més d'una setmana

Usuari premium


No col·lecciono plaques estrangeres, únicament guardo les que em donen.

Mínim d'enviament 3 plaques. NO PLAQUES PC

Agrairia rebre resposta de les peticions d'intercanvi que realitzo.
Guardo les plaques fins a un màxim de 7 dies posterior al missatge enviat.


Joana Domingo Garcia
C/ Sant Joan Baptista de la Salle nº 16, 3º 2ª
43500 Tortosa
TARRAGONA

Des de: Tortosa ,Espanya

Nascut: 21/6/1992 (27)

Idiomes en què l'usuari es pot comunicar: Català

Lloc web: