Des de: 29 Desembre 2007
Última sessió: 4 hores
Última activitat: 2 minuts
Valoració: 1887
Aportacions: 0
Temps aproximat: Uns 2 dies

Usuari premium


Carlos Figueiras Pazos
c/Adra 64 3º3ª
08225
Terrassa
BCN
tlf 93 789 48 19

Por favor escribirme en castellano, pues el hablar o escucharlo lo entiendo, pero en escritura soy gallego.Gracias compañeros/as
Cambio pirulas por placas de cava

Des de:

Idiomes en què l'usuari es pot comunicar: Català

Lloc web: