Des de: 21 Abril 2009
Última sessió: 8 Febrer 2020
Última activitat: 8 Febrer 2020
Valoració: 226
Aportacions: 2907
Temps aproximat: Més d'una setmana

Usuari premium


Prefereixo col-leccionar:
Caves - Marquistes - Pirules -
Autonòmiques - Estrangeres.


Anna Claret
Moianès, 61 1º 3ª
08014 Barcelona

Des de:

Idiomes en què l'usuari es pot comunicar: Català

Lloc web: