Bottler: R.E. 3983 - B

Address

Bodegues extintes

Notes

Amb data 01-08-2007 la marca va ser adquirida per un particular sota la qual comercialitza caves elaborats i embotellats per Josep Masachs S.L. (R.E. 2625 - B)


If you have more information about this cava or marquista, you can send it to documentacio@xapes.net