Bottler: R.E. 5788 - B

Social address

Titular: BALADA BOSOMBA RAMON
Denominación: RAMON BALADA E HIJOS
Tipo Distintivo: Denominativo
Situación: EN VIGOR: PUBL. CONCESION DE RENOVACION
Fecha de situación: 25/02/2011
Clasificación de Niza: 33
Expediente: M 1250077


If you have more information about this cava or marquista, you can send it to documentacio@xapes.net