Bottler: R.E. 0000

Address

RAMON SADURNI ROIG
c/ Can Sadurní s/n.
08799 - Olérdola (Barcelona)
Social address

Titular: SADURNI ROIG RAMON
Denominación: RR SADURNI
Tipo Distintivo: Denominativo con gráfico
Situación: EN VIGOR: PUBLICACION CONCESION DE RENOVACION
Fecha de situación: 03/05/2016
Clasificación de Niza: 33
Cl. de Viena: 26.04.12 - 27.05.14
Expediente: M 2703131
If you have more information about this cava or marquista, you can send it to documentacio@xapes.net