Bottler: R. E. 6292 - B

Year of foundation: 1982

Address

Caves Isach Balcells - Jose Font Verdiell
c/ Vilafranca, 7
08770 Sant Sadurní d'Anoia
(Barcelona)
Tel. 938 911 913
Fax 938 911 913


Social address

Segona marca de Isach Balcells, el nom que consta a la placa de José Font Verdiell, es del titular, no consta com a marca registrada.

Bodegues extintes.


If you have more information about this cava or marquista, you can send it to documentacio@xapes.net