Some information may not be display in your language.
Place: Garden Vidaverda (Local Cobert)
Address: Adreça: Plaça dels Telers C/. Sant Victor
Location: Artés
Date: 17 June 2023
Hours: From 09:00 to 13:00
Description:
Trobada Artés Garden Vidaverda

Lloc: Garden Vidaverda.

Adreça: Adreça: Plaça dels Telers C/. Sant Víctor.Ubicació: Artés

Data 17 Juny 2023

Horari: Des de 09 a 13:00Descripció:

Esposaran a la venta: 2 ampolles de Cava “L’Eixida + 4 pirules

Per més informació i reserves: Josep al 615834255 www.vidaverda.com


More information:
Trobada Artés Garden Vidaverda

Lloc: Garden Vidaverda.

Adreça: Adreça: Plaça dels Telers C/. Sant Víctor.Ubicació: Artés

Data 17 Juny 2023

Horari: Des de 09 a 13:00Descripció:

Esposaran a la venta: 2 ampolles de Cava “L’Eixida + 4 pirules

Per més informació i reserves: Josep al 615834255 www.vidaverda.com


Information provided by the user:

Xapes.net not responsible for this information, or the compliance.

7 users have confirmed their attendance