Cellars

Maria Casanovas

Code: EMRS110507
Added: 11/02/2014 13:30
Updated: 08/05/2017 11:40
Views: 2056
Collection: 469
Repeated: 32
Wanted: 75
No interested: 29 (2%)


Viader:31962
CPC: MRS382

Placa amb faldó i contorn, de color daurat (or-mat).
Centre: de color negre-mat, text, logotip (MC) i dos cercles, de color daurat (or-mat).

La diferència amb la placa EMRS100827 és que en aquesta nova, tota la part central de color negre, text, cercles i logotip daurats són completament mats.
La cava ens confirma que aquestes diferències de color, han estat fetes expressament, per la qual cosa la considerem placa nova (11-02-2014).
Plate with *faldó and outline, of golden colour (gold-matt).
Centre: of black colour-matt, text, logotype (MC) and two circles, of golden colour (gold-matt).

The difference with the plate EMRS100827 is that in this new, all the central part of black colour, text, circles and golden logotype are entirely matt.
It digs it confirms us that these differences of colour, have been done on purpose, thus we consider it new plate (11-02-2014).

Automatic translation see original text

Text Background Text
Flap
Outline
Center Cava - Maria Casanovas - MC
Back
colorless - there is no color
Loading....