PC

Marquistas

Argemir de Geneschar

Code: MADG114412
Added: 22/05/2014 11:49
Updated: 21/02/2015 14:03
Views: 49
Collection: 48
Repeated: 2
Wanted: 17
No interested: 85 (5.9%)


Viader:
CPC:No catalogada

Placa multicolor.
Faldó: text, de color vermell.
Contorn: text, de color blanc.
A tota la placa, imatges.

(el text final del contorn no es pot llegir clarament)
Plate *multicolor.
*Faldó: Text, of red colour.
Outline: text, of white colour.
To all the plate, images.

(The final text of the outline can not read clearly)

Automatic translation see original text

Text Background Text
Flap Argemir - de - Geneschar - Cava
Outline 9 - Dominació Aràbica Captura de Zeid per les tropes ..?..
Center
Back
colorless - there is no color
Loading....