Pirulas

Grup comparteix una copa amb...

Code: PGCC125533
Added: 23/02/2015 17:42
Updated: 09/03/2017 11:32
Views: 93
Collection: 23
Repeated: 8
Wanted: 0
No interested: 35 (2.6%)


Placa amb impressió digital.
Comparteix una copa amb l', color vermell.
Abril color verd.
Text faldó el mateix color que la placa amb contorn de color vermell.

(placa diferent a la PSPA110950 ja que ara s'ha posat l'apòstrof correctament)
Plate with digital impression.
Share a cup with the , red colour.
Abril green colour.
Text *faldó the same colour that the plate with outline of red colour.

(Different plate to the PSPA110950 since now has put the apostrophe properly)

Automatic translation see original text

Text Background Text
Flap Brut Brut Natural Chardonnay BS Bastoners.
Outline
Center Comparteix una copa amb l'Abril.
Back
colorless - there is no color
Loading....