Cellars

Analec

Code: EANL155682
Added: 31/12/2018 13:34
Updated: 08/06/2020 10:33
Views: 4808
Collection: 538
Repeated: 44
Wanted: 58
No interested: 29 (2.1%)


CPC:ANL303a "Lletra "a" petita - Lletra "C" de color vermell - Texts del faldó de traç gruixut".
* - CPC:ANL303b "Lletra "a" petita - Lletra "C" de color granat - Texts del faldó de traç prim"

Placa blanca.
Faldó: text, negre.
Centre: lletra "a" negre i "c" grana.

Les lletres del faldó, traç prim i text més ample que el de placa 051092
White plate.
*Faldó: Text, black.
Centre: letter "to" black and "*c" *grana.

The letters of the *faldó, thin stroke and text wider that the one of plate 051092

Automatic translation see original text

Text Background Text
Flap aNaLec - aNaLec - aNaLec - aNaLec
Outline
Center a c
Back
colorless - there is no color
Loading....