Cellars

Josep M. Ferret Guasch

Code: EJFG173972
Added: 13/05/2019 20:13
Updated: 16/08/2019 20:14
Views: 180
Collection: 34
Repeated: 4
Wanted: 210
No interested: 30 (2%)

CPC:JFG448

Placa amb faldó i part del contorn, vermell.
Faldó: text negre, rivetat de blanc i logotip "jmfg" groc, rivetat de negre.
Centre: text "Sant" groc i vermell, rivetat de negre i logotip "jmfg" groc, rivetat de negre.
Part del contorn i centre, imatges multicolor.
Plate with *faldó and part of the outline, red.
*Faldó: Black text, riveting of white and logotype "*jmfg" yellow, riveting of black.
Centre: yellow "Saint" text and red, riveting of black and logotype "*jmfg" yellow, riveting of black.
Part of the outline and centre, images multicolored.

Automatic translation see original text

Text Background Text
Flap 93 897 90 37 - Cava jmfg - Ferret Guasch - Cava jmfg
Outline
Center Sant - jmfg
Back
colorless - there is no color
Loading....