Cellars

Berdié Romagosa

Code: EBRR177973
Added: 06/08/2019 13:35
Updated: 06/08/2019 13:35
Views: 529
Collection: 41
Repeated: 2
Wanted: 188
No interested: 30 (2%)


CPC:

Placa blau grissós fosc.
Faldó: text, daurat mat.
Centre: text i dibuix, daurat mat i de fons, estel més fosc que el color de la placa.
Blue plate *grissós dark.
*Faldó: Text, golden matt.
Centre: text and drawing, golden matt and of bottom, kite darker that the colour of the plate.

Automatic translation see original text

Text Background Text
Flap Cava - Amar - Cava - Berdié
Outline
Center -Germans jovani - Una altre manera de veure el món - Amar - Cava Berdié
Back
colorless - there is no color
Loading....