Cellars

Arashi (jmfg)

Code: EARI196336
Added: 09/10/2020 17:01
Updated: 07/11/2020 13:44
Views: 2097
Collection: 107
Repeated: 5
Wanted: 151
No interested: 33 (2.4%)


CPC:JFG464

Faldó amb faldó rosa difuminat, text, negre i logotip "jmfg" grana, rivetat negre.
Contorn i centre, blanc..
Centre: text, negre i dibuix en tons grana.

Producte: cava Gran Reserva Brut Natura orgànic ecològic.
*Faldó With *faldó rose *difuminat, text, black and logotype "*jmfg" *grana, riveting black.
Outline and centre, white..
Centre: text, black and drawing in tones *grana.

Product: dig Big Dirty Reservation ecological organic Nature.

Automatic translation see original text

Text Background Text
Flap 93 897 90 37 - Cava Jmfg - Ferret Guasch - Cava Jmfg.
Outline
Center Arashi
Back
colorless - there is no color
Loading....