Cellars

Berral i Miró

Code: EBRN002247
Added: 04/03/2005 20:42
Updated: 09/09/2019 13:49
Views: 1610
Collection: 682
Repeated: 43
Wanted: 50
No interested: 29 (2%)


Viader:1189a (tons més clars) - 1189b (tons més foscos)
CPC:BRM303a "granat" - BRM303b "vermell" - BRM310 "marró fosc, lletres ben definides"

Placa amb faldó i contorn, vermell.
Centre blanc, text, cercle, dos punts i logotip (escut heràldic), negre.

Existeixen diferents tonalitats de vermells, fins a arribar al grana. També "ben definida" i "mal definida".
Escut PETIT.
Model 1 - La punta inferior esquerra de l'escut, és damunt de les lletres "Sa" de "Sant".
Plate with *faldó and outline, red.
White centre, text, circle, two points and logotype (shield *heràldic), black.

They exist different tonalities of red, until arriving to the *grana. Also "very clear-cut" and "bad clear-cut".
SMALL shield.
Model 1 - The left inferior tip of the shield, is on of the Healthy "letters" of "Saint".

Automatic translation see original text

Text Background Text
Flap
Outline
Center Berral i Miró - Sant Sadurní d'Anoia
Back
colorless - there is no color
Loading....