ET

Cellars

Torrallardona

Code: ETRD035993
Added: 06/03/2008 20:35
Updated: 16/12/2014 21:40
Views: 344
Collection: 252
Repeated: 14
Wanted: 23
No interested: 68 (5%)
ET date: 2 March 2008
Place: Vilafranca del Penedès

Viader:12120ET
CPC:No catalogada

Placa amb faldó i contorn, de color blanc.
Faldó: text de color negre.
Centre: cercle de color negre i dibuix de la "Mulassa Gran", del seguici de Vilanova i la Geltrú, multicolor.

Placa amb error ? ..., al faldó hi diu "Torrellardona" en lloc de "Torrallardona". També existeix amb el nom correcte, "Torrallardona".
Plate with skirt and contour, white. Skirt: black text. Center: black circle and drawing the "Big Mule" Entourage of Vilanova, multicolor. Plate error? ... The skirt says "Torrellardona" instead of "Torrallardona." There is also the correct name, "Torrallardona."

Automatic translation see original text

Text Background Text
Flap Caves - Torrellardona - Caves - Torrellardona
Outline
Center
Back
colorless - there is no color
Loading....