ET

Cellars

Torrallardona

Code: ETRD037963
Added: 04/05/2008 19:57
Updated: 16/12/2014 21:40
Views: 325
Collection: 272
Repeated: 12
Wanted: 27
No interested: 66 (4.8%)
ET date: 27 April 2008
Place: Vilafranca del Penedès - La Feca

Viader:13333ET
CPC:No catalogada

Placa amb faldó i contorn de color blanc.
Faldó: text de color negre.
Centre: cercle de color negre i imatge del seguici de Vilanova i la Geltrú, multicolor.

Placa amb error ? ..., al faldó hi diu "Torrellardona" en lloc de "Torrallardona".
També existeix amb el nom correcte, "Torrallardona".
Plate with skirt and white outline. Skirt: black text. Center: black circle and image entourage Vilanova, multicolor. Plate error? ... The skirt says "Torrellardona" instead of "Torrallardona." There is also the correct name, "Torrallardona."

Automatic translation see original text

Text Background Text
Flap Caves - Torrellardona - Caves - Torrellardona
Outline
Center
Back
colorless - there is no color
Loading....