Cellars

Avinyó

Code: EAVN003815
Added: 04/05/2005 16:08
Updated: 15/06/2019 10:21
Views: 11793
Collection: 763
Repeated: 31
Wanted: 252
No interested: 18 (1.3%)


Viader:1572
CPC:AVN301

Placa multicolor.
Faldó: text, daurat (or).
A tota la placa, dibuix al·lusiu al cava.
S1 - nº 1

Existeix una altra placa igual, amb text al faldó, "Sàbat 2000" - (PEMP12402).
Aquesta placa te una replica RBA amb el numero PR45001476, al faldó i diu "Reproducción"
Plate multicolored.
*Faldó: Text, golden (gold).
To all the plate, drawing *al·lusiu to the digs.
*S1 - *nº 1

Exists another plate the same, with text to the *faldó, "Sabbath 2000" - (PEMP12402).
This plate you one retorts RBA with it number PR45001476, to the *faldó and says "*Reproducción"

Automatic translation see original text

Text Background Text
Flap Esteve Via - Cava Avinyó - "La Collita" - Ceràmica
Outline
Center
Back
colorless - there is no color
Loading....