ET

Cellars

Torrallardona

Code: ETRD039266
Added: 17/06/2008 18:13
Updated: 16/12/2014 21:40
Views: 306
Collection: 271
Repeated: 15
Wanted: 30
No interested: 72 (5.3%)
ET date: 15 June 2008
Place: Vilafranca del Penedès - Parking de "La Feca".

Viader:13331ET
CPC:No catalogada

Placa amb faldó i contorn de color blanc.
Faldó: text, de color negre.
Centre: cercle de color negre i imatge del seguici de Vilanova i la Geltrú, multicolor.

Placa amb error ? ..., al faldó hi diu "Torrellardona" en lloc de "Torrallardona".
També existeix amb el nom correcte, "Torrallardona".
Plate with skirt and white outline. Skirt: text, black. Center: black circle and image entourage Vilanova, multicolor. Plate error? ... The skirt says "Torrellardona" instead of "Torrallardona." There is also the correct name, "Torrallardona."

Automatic translation see original text

Text Background Text
Flap Caves - Torrellardona - Caves - Torrellardona
Outline
Center
Back
colorless - there is no color
Loading....