Cellars

Dolores Ferrer by Freixenet

Code: EDFF062120
Added: 26/01/2011 20:32
Updated: 16/04/2019 12:23
Views: 4058
Collection: 319
Repeated: 10
Wanted: 160
No interested: 17 (1.3%)


Viader:
CPC:FRX372 Placa amb faldó i contorn de color vermell-fosc.
Faldó: text, de color blanc (lletra molt fina) rivetat de negre, mida més petita que les plaques 13106 i 106320 i igual que la 106318.
Centre: de color crema pàl·lid, cercle de color marró rivetat de negre, text "Dolores Ferrer" (lletra fina) de color negre, "by Freixenet" (lletra fina) de color negre i de mida més petita que a les 13106 - 106318 i 106320.
Diduix pàmpol, disseny lleugerament diferent de les 13106 - 106318 i 106320, cua vermella.

Placa amb faldó i contorn de color vermell-fosc.
Faldó: text, de color blanc (lletra molt fina) rivetat de negre, mida més petita que les plaques 13106 i 106320 i igual que la 106318.
Centre: de color crema pàl·lid, cercle de color marró rivetat de negre, text "Dolores Ferrer" (lletra fina) de color negre, "by Freixenet" (lletra fina) de color negre i de mida més petita que a les 13106 - 106318 i 106320.
Diduix pàmpol, disseny lleugerament diferent de les 13106 - 106318 i 106320, cua vermella.


Automatic translation see original text

Text Background Text
Flap Freixenet - Freixenet - Freixenet - Freixenet
Outline
Center Dolores Ferrer - by Freixenet
Back
colorless - there is no color
Loading....