Cellars

Jané Baqués

Code: EJNB069843
Added: 18/10/2010 12:59
Updated: 10/10/2013 13:48
Views: 1007
Collection: 811
Repeated: 52
Wanted: 38
No interested: 34 (2.3%)

Placa de color blanc.
Centre: text, Jané Baqués, de color verd rivetat de negre i Aleix, de color negre.
A tota la placa, dibuixos, amb tons de color gris-negre.
Plate of white colour.
Centre: text, *Jané *Baqués, of riveting green colour of black and *Aleix, of black colour.
To all the plate, drawings, with tones of grey colour-black.

Automatic translation see original text

Text Background Text
Flap
Outline
Center Jané Baqués - Aleix
Back
colorless - there is no color
Loading....