Des de: 25 Novembre 2015
Última sessió: 6 hores
Última activitat: 6 hores
Valoració: 1
Aportacions: 0
Temps aproximat: Més d'una setmana

Usuari premium


Des de: 08970 ,WORLD=MUNDO

Nascut: 12/8/1951 (67)

Idiomes en què l'usuari es pot comunicar: Castellà

Lloc web: