Des de: 18 Gener 2016
Última sessió: 2 hores
Última activitat: 2 hores
Valoració: 133
Aportacions: 0
Temps aproximat: Més d'una setmana

Usuari premiumAVISO - NO ME GUSTAN LAS PLACAS RAYADAS
PLATA X PLATA BUSCADAS
ANTIGUAS X ANTIGUAS
Cambios equilibrados
Estoy interesado en todas las placas.
En buscadas no las coloco todas.
21-09-17 --------- 4001
16-04-18---------- 5000
3-03-19------------ 6009
6-05-20 ----------- 7007
CAMBIOS MINIMO TRES PLACAS

Des de:

Idiomes en què l'usuari es pot comunicar: Català-Castellà

Lloc web: