Des de: 31 Maig 2016
Última sessió: 10 minuts
Última activitat: 10 minuts
Valoració: 160
Aportacions: 3
Temps aproximat: Més d'una setmana

Usuari premium


Jordi Guasch
Via Augusta, 15, ofic. 611
08006 BARCELONA

Abans de seguir direm…
PLAQUES RATLLADES NO!

Hola a tothom,
primer de tot volem constatar i agrair el bon tracte i cordialitat de tots els col·legues amb els que hem compartit correus al llarg del temps des de que el mes de juliol de 2017 ens vam activar a Xapes.net.

I amb ganes de seguir ampliant la nostra col·lecció i evitar possibles malentesos ens agradaria comentar algunes de les nostres preferències a l’hora de canviar.

En general i excepte casos excepcionals, només canviarem per plaques que tinguem a “buscades”.

En qualsevol cas valorarem les característiques de les plaques procurant el màxim equilibri en el canvi.

Si els canvis proposats no ens interessen, serem molt clars a l’hora de no acceptar-los i esperem que ningú es molesti per això.

Encara que disposem de plaques estrangeres, no estem massa interessats a col·leccionar-les. Per tant en cas de sol·licitud de canvi, ho faríem per plaques de cava de valor baix o pirules. En aquest cas sí acceptaríem plaques encara que no les tinguéssim a “buscades”.

Moltes gràcies per la vostre atenció.
Katy i Jordi

_______


Hola a todos,
y antes d seguir decimos:
PLACAS RAYADAS NO!

Queremos constatar y agradecer el buen trato y cordialidad de todos los colegas con los que hemos compartido correos a lo largo del tiempo desde que activamos nuestra participación en Xapes.net en julio de 2017.

Y con ganas de seguir ampliando nuestra colección y evitar posibles malentendidos nos gustaría comentar algunas de nuestras preferencias a la hora de cambiar.

En general y excepto casos excepcionales, sólo haremos cambios por placas que tengamos en “buscadas”.

En cualquier caso valoraremos las características de las placas procurando el máximo equilibrio en el cambio.

Si los cambios propuestos no nos interesan, seremos muy claros a la hora de no aceptarlos y esperamos que nadie se moleste por ello.

Aunque disponemos de placas extranjeras, no estamos demasiado interesados en coleccionarlas. Por lo tanto en caso de solicitud de cambio, lo haríamos por placas de cava de valor bajo o pirulas. En este caso sí aceptaríamos placas aunque no las tuviéramos a “buscadas”.

Muchas gracias por vuestra atención.
Katy y Jordi

Des de: Barcelona ,

Idiomes en què l'usuari es pot comunicar: Català-Castellà

Lloc web: