Des de: 17 Març 2019
Última sessió: 5 hores
Última activitat: 5 hores
Valoració: 2
Aportacions: 1
Temps aproximat: Més d'una setmana

Usuari premium


I collect all the mousseux capsules from all countries.
My collection of champagne capsules can you find on All Caps (https://www.allcaps.eu/nl/users/ilse-van-dyck) , that's why I don't exchange champagne capsules on Xapes.

Je collecte toutes les capsules de mousseux de tous les pays.
Ma collection de capsules de champagne se trouve sur All Caps (https://www.allcaps.eu/nl/users/ilse-van-dyck), c'est pourquoi je n'échange pas de capsules de champagne sur Xapes

Des de: Ilse Van Dyck, Kleine Schaluinstraat 18, 3128 BAAL ,Belgium

Nascut: 22/2/1966 (55)

Idiomes en què l'usuari es pot comunicar: Anglès-Francès-Holandès

Lloc web: