Des de: 11 Febrer 2008
Última sessió: 2 hores
Última activitat: 7 minuts
Valoració: 51
Aportacions: 0
Temps aproximat: Al moment

Usuari premium


Demano i procuro fer canvis equivalens i anivellats
Sols col·lecciono una part de cavas i uns pocs marquistas.
De pirulas sols unas tematicas.
NO ACEPTO PLAQUES EN MAL ESTAT

Des de: Igualada ,

Idiomes en què l'usuari es pot comunicar: Català-Castellà

Lloc web: josepsolac34@gmail.com