Des de: 2 Juny 2008
Última sessió: 13 Novembre 2019
Última activitat: 13 Novembre 2019
Valoració: 622
Aportacions: 0
Temps aproximat: Al moment

Usuari premium


Francisco Fernandez Blaya
AP.Correos -38
C.postal-08812
Les Roquetes del Garraf
Barcelona

Des de:

Nascut: 2/7/1956 (63)

Idiomes en què l'usuari es pot comunicar: Català-Castellà

Lloc web: