Des de: 9 Gener 2009
Última sessió: 6 hores
Última activitat: 6 hores
Valoració: 1553
Aportacions: 0
Temps aproximat: Més d'una setmana

Usuari premium


Totas las placàs estrangera que tinc
las canvio per placàs de cava
de Juliol al Setembre no faig trameses de placàs si faig algun canvi te de ser donades a ma.
NO PLACÀS RALLADES.
Enric Furriols Alcalà
C/ Creu dels Molers, 12 4º 2ª
08004 Barcelona
No C.O mi E.T.

Des de:

Idiomes en què l'usuari es pot comunicar: Català

Lloc web: