Des de: 7 Febrer 2014
Última sessió: 6 hores
Última activitat: 3 hores
Valoració: 9
Aportacions: 1739
Temps aproximat: Més d'una setmana

Usuari premium


J.V.V.S.L.
Car. de Prats 48
08271 Artés (Bages)
vidaverdaxapes2020@gmail.com

Des de: Artés ,Catalunya

Idiomes en què l'usuari es pot comunicar: Català

Lloc web: vidaverda.com