Depuis: 1 Février 2017
La dernière session: 6 ans avant
La dernière activitée: 6 ans avant
Évaluation: 40
Contributions: 0
Estimation: Après

Utilisateur premium


Canvi de nom del carrer
Francesc Parera Nuez
C/ Verge del Carme,26
08391 Tiana
(Barcelona)
Las plaques que ting marcadas com a no interesa son les pendents de rebre

Las ofertes les aguanto 48 Hores despres quedan anul-ladas

No es guardan placas el primer que acepta el canvi se la endú.


Canvis per sistema Antic.

Depuis: Tiana. Barcelona ,Catalunya. Espanya

Né: 25/7/1960 (63)

Langues dans lequelles l'utilisateur peut communiquer: Catalan-Espagnol

Site web: